พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
 
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 25
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามพระราชบัญญัต
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิว
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านแห  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2554 เวลา 16.18 น. โดย คุณ อรวรรณ บุญรีบส่ง

ผู้เข้าชม 3053 ท่าน